MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Инструментите за програмиране на мрежата позволяват подобрена CNC среда

NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Избор на серво задвижване

Посредством избора на конфигурация на машината и въвеждането на спецификациите й, може да бъде избран оптималия серво мотор, който е в съответствие със спецификациите.

Проектиране на екран

Високотехнологичните инструменти за проектиране са много полезни при създаване на персонализирани приложения.

Средства за обучение / персонализация

NC Trainer2 plus е инструмент за персонализиранa разработка на всички цифрово-програмни контролери (CNC). Това приложение предлага обучението за работа с екрана на CNC, и съответните програми, да става от компютър, без устройство за CNC управление или специален дисплей.

Конфигурация на параметрите на цифрово управление (NC)

Параметрите на цифрово-програмното управление и машинните инструменти могат лесно да бъдат редактирани на компютър.

Настройка на сервозадвижването

Параметрите на серво управлението могат да бъдат автоматично регулирани чрез измерване и анализ на характеристиките на машината.

Предаване на данни

Ако компютърът е свързан чрез Ethernet с няколко CNC контролери, файловете с данни на машината с цифрово-програмно управление може да се управляват от Windows Explorer на компютър.

Отдалечен мониторинг

Използвайки предимството на мрежа в завода , работното състояние на машините с цифрово-програмно управление може да бъде наблюдавано от отдалечено разстояние.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Идентичен екран на този на машината с CNC управление може да бъде показан на персонален компютър. В случай че е необходимо, можете да проверявате и конфигурирате различни данни със същия HMI интерфейс като стандартния СNC екран, посредством свързване на компютър с модула за цифрово управление.