MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Предлагат се опции за допълване на вградените високоскоростни броячи с допълнителна способност за високоскоростно броене или по-високоефективно високоскоростно броене.