MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Захранване "всичко в едно", процесорно и входно / изходно главно устройство. Сред вградените функции са високоскоростни броячи и изходи за позициониране.