Главно устройство на програмируемия логически контролер

Захранване "всичко в едно", процесорно и входно / изходно главно устройство. Сред вградените функции са високоскоростни броячи и изходи за позициониране.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention
a lean strategy in human mistake prevention