MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Тази мрежа контролер-контролер дава възможност за високоскоростна комуникация и предаване на голям обем данни, с непрекъсната комуникация, която не се прекъсва от слоеве.