MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

CC-Link IE Field

Тази високоскоростна полева мрежа се простира от входно / изходна до, базирана на контролер, архитектура и предлага гъвкава концепция за окабеляване, за съответствие с нуждите на схемата на всяко устройство.
Запитвания
CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.