MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Базирана на Ethernet отворена интегрирана мрежа, осигуряваща безпроблемна комуникация между IT системата и производството.
Модулът CC-Link IE TSN може да работи като главна или локална станция. Комуникацията с контролера, която изисква работа в реално време, и TCP/IP комуникацията могат да бъдат комбинирани, като така се постига максимална производителност и функционалност на CC-Link IE TSN.

Комбиниране на управление в реално време и TCP/IP комуникация

Стандартното поддържане на Ethernet позволява използването на разнообразни устройства, съвместими с мрежата, както и на софтуер за диагностика, като така се постига лесна за поддръжка интегрирана мрежова инфраструктура. Обменът на данни през Ethernet, който поддържа TCP/IP комуникация, като информация, която се събира и анализира от крайни устройства и IT системи, може да се комбинира в една и съща линия със CC-Link IE TSN комуникации за управление в реално време.

Лесна подмяна на слейв устройства

Мрежовите параметри, съхранявани в CPU модула, се разпределят автоматично към слейв модулите, когато мрежата се инициализира и при връщане на разединените станции към мрежата. След подмяна на подчинените устройства не се изисква индивидуално въвеждане на параметрите в отделните станции.