MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Тази мрежа за информационен обмен от високо ниво свързва отделите в цялата фабрика.