MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Регистраторът на данни BOX NZ2DL е самостоятелно решение за записване на данни върху CF карта. За по-разширени приложения, събраните данни могат да бъдат препращани към файлови сървъри, или по електронна поща.

Цялостнa регистрация на данни с опростена настройка

BOX Data Logger NZ2DL е самостоятелно решение, което позволява записване на данни на CF карта или при по-сложни приложения позволява регистрираните данни да бъдат изпращани към имейл или файлови сървъри. Записаните данни могат да бъдат използвани с цел наблюдение и управление на редица аспекти, които се отнасят до функционалността на машините, като качество, ефективност и производителност. За да се опрости анализа на данните, BOX Data Logger позволява файловите формати да бъдат настроени предварително, така че потребителите да могат директно да работят с даннитe, отнасящите се за конкретната машина. Освен това, BOX Data Logger също така разполага с драйвери за външни устройства, което разширява обхвата на устройството.

BOX Data Logger се инсталира лесно в съществуваща система докато оборудването работи. С няколко прости настройки BOX Data Logger започва да събира оперативни данни от оборудването на системата, които запаметява на CF карта (CompactFlash®).

Основни характеристики

  • Входно напрежение: 24 V DC
  • Слот за CF карта: слот TYPE I, капацитет макс. 8GB
  • 7-сегментен LED дисплей: Ясно показва оперативни състояния, кодове за грешки и оставащия капацитет на CF картата.
  • Интерфейс RS-232 : RS-232 интерфейсът се предлага като стандартна функция.
  • Клема за входове/изходи: За свързване на UPS, тригерни входове и изходи за грешка.
  • Интерфейс Ethernet: Оборудван с два Ethernet порта. Мрежите могат да бъдат разделени, за да се избегне интерференция между техния комуникационен трафик.