MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Compatible with various networks! Offering a variety of network interface modules!!
Мрежа за управление за свързване на производствени устройства на високо ниво.
Този модул MODBUS се свързва със, съвместими с MODBUS, устройства като температурни контролери и измервателни уреди.
Интерфейсен модул за мрежа PROFIBUS.
Интерфейсен модул за мрежа DeviceNet.
Разнообразни модули за серийна комуникация поддържат събиране, модифициране, наблюдение и управление на PLC и данни на трети страни.
Интерфейсен модул, който може да бъде свързан към FL-net мрежа.
Интерфейс модул, който осигурява поддръжка за AS-i мрежи.