MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

FL-net(OPCN-2)

Интерфейсен модул, който може да бъде свързан към FL-net мрежа.
Запитвания
CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.