MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Терминал за отдалечено управление

Сигурна комуникация със системи SCADA. Терминалите smartRTU позволяват 100% надеждно дистанционно наблюдение и управление на децентрализирани системи дори при трудни условия на околната среда.

Мониторинг и контрол базирани на отдалечено терминално устройство

Защитена комуникация съв системите SCADA - smartRTU отговаря на изискванията за 100% надежден мониторинг и контрол на отдалечени системи, дори при екстремни климатични условия. С мощни функции, като диагностика, аларми, запис на събития и времеви тренд на буфериране на данни, устройството се справя с предизвикателствата за управление на широко децентрализирани съоръжения, като сигурност на данните, съвместимост на интерфейсите, непрекъснатост на данните и надеждни комуникации.

smartRTU позволява на Mitsubishi Electric да отговори на тези изисквания. Устройството поддържа протоколи като DNP3 и IEC 60870. smartRTU съчетава надеждността и стабилността на нашата стандартна PLC технология с портал за интелигентна комуникация - ME-RTU. В зависимост от сложността на вашето приложение изберете необходимияа smartRTU и комбинирайте ME-RTU с програмируеми логически контролери от серията FX L-или Q-Series.

Вашите предимства

smartRTU на Mitsubishi Electric посреща нуждите на различни видове индустрии в едно единствено устройство, което е по-опростено в сравнение с конвенционалните отдалечени терминални устройства, но въпреки това предлага мощни възможности, които могат лесно да бъдат внедрени и контролирани, дори и от ниско кфалифициран персонал с . smartRTU може дистанционно да се конфигурира за работа от няколко до няколко стотин обекта.

smartRTU на Mitsubishi Electric

  • Минимизира инженерните разходи посредством централизиран инженеринг
  • Лесно внедряване в промишлеността, поради поддържането на много видове полеви мрежи
  • Отговаря на изискванията на малки и големи обекти
  • Много ниска консумация на енергия
  • Съхранява и изпраща данните си чрез интегрирана функция, която позволява регистриране на събитията с времево маркиране и семплиране на данни в продължение на дълъг период от време
  • Предава пакетите с данни чрез защитени SSL-криптирани VPN
Запитвания
CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.