MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Този софтуер за програмиране на последователност на PLC използва активите на програмата, усъвършенствани от GX Developer за достигане на по-комфортно ниво на експлоатационна готовност.

Един софтуер, много възможности

GX Works се състои от различни елементи, които способстват за опростяване на задачите за създаване и поддържане на проект. Добавен е пулт за проектиране на системата, чрез който се създават проекти на етап на преглед на системата. Освен това, се поддържат основните програмни езици и техните етикети (променливи) са споделени, което допълнително опростява програмирането. Включени са и разнообразни характеристики за отстраняване на грешки и поддръжка.

Инженеринг на жизнения цикъл на проекта

Разнообразните функции са обединени в една интегрирана среда за разработка, която дава възможност за по-лесно създаване на проект през целия процес на проектиране, и осигурява съгласуваност при всяка стъпка.

Проектиране в цялата система

  • Лесно конфигуриране на системата с библиотека на частите
  • Директен модул за регистриране на параметрите
  • Конфигуриране на интегриран модул за просто движение

Различни езици за програмиране

  • Отговаря на изискванията на IEC 61131-3
  • Поддържа основните програмни езици
  • Съгласуваност между различните раздели за програмиране

Лесно отстраняване на грешки

  • Онлайн мониторинг
  • Хардуерен симулатор (емулатор)
  • Регистриране на данни