MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

GX Configurator

Този софтуер позволява опростено конфигуриране на интелигентните функционални модули гама Q, без необходимост от програма.

Мощно средство за програмиране

GX Configurator DP е предназначен за конфигуриране на всички Profibus/DP модули на модулните контролери на Mitsubishi. В допълнение към контролерите MELSEC, той е съвместим с честотните регулатори на Mitsubishi, гамата модули за графично управление E series и отдалечените входно/изходни модули.

Лесно интегриране на слейв-модули на други производители и въвеждане на GSD данни. GX Configurator DP прави употребата на Profibus/DP изключително лесна. За конфигуриране на вашата мрежа с тази софтуерна система трябва просто да подредите предварително подготвени графични изображения на вашите устройства в графичното изображение на Profibus/DP мрежата върху екрана. След това трябва да въведете номерата на позициите на устройствата и да уточните кои PLC адреси бихте желали да отнесете към отдалечените Profibus/DP слейв. Поддържане на широка гама потребителски параметри за Profibus/DP-Slaves; прозрачно извършване на конфигурацията с GSD файлове.

Работни характеристики:

 • Улеснена настройка на най-популярните мрежи в Европа
 • Съвместимост с Profibus продуктите на Mitsubishi и на други производители
 • Не се изискват специални умения за програмиране на контролери
 • Графичен интерфейс за лесна настройка
 • Прегледно представяне на плана на мрежата
 • Удобен за работа софтуер за конфигурация на PROFIBUS/DP
 • 32-Bit версия за MS Windows 95/98 и NT4/2000
 • Съвместим с конфигурацията на всички PROFIBUS/DP модули
 • Широка гама от потребителски параметри, използвайки GSD файлове за конфигурация
 • Лесна конфигурация със слейв-модули на други производители
 • Download на данни в таблична конфигурация през мрежата