MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Този софтуер за програмиране на последователност използва предимствата на, удобните за потребителите, аспекти на Windows.

Мощно средство за програмиране

GX Developer е съвместим с всички контролери MELSEC от компактните PLC от гамата MELSEC FX до модулните PLC, включващи MELSEC System Q. Този софтуер се отличава с опростен, интуитивен интерфейс и съкратено време за обучение.

GX Developer поддържа езиците за програмиране MELSEC instruction list (IL), MELSEC ladder diagram (LD) и MELSEC sequential function chart (SFC). Дава възможност за превключване между IL и LD по време на работа. Можете да програмирате ваши собствени функционални блокове (MELSEC QnA/QnAS/System Q series), софтуерът предлага и широка гама от възможности за конфигуриране на функционални блокове за MELSEC System Q. Конфигуриране е правилното определение, тъй като вече няма нужда да програмирате специални функционални модули, просто ги конфигурирате.

Пакетът включва мощни функции за редактиране и диагностика при конфигуриране на MELSEC мрежи и хардуер, и разширени функции за тест и мониторинг, които ви позволяват бърза и ефективна настройка и пуск на вашите приложения.

Също така можете да тествате много от ключовите функции на вашите приложения преди да бъдат пуснати в експлоатация с GX Simulator в режим offline симулация.

GX Simulator ви позволява също да симулирате реалистичен тест на всички ваши устройства и приложения.

  • Стандартен софтуер за програмиране на всички контролери MELSEC
  • Удобна работа с операционна система Microsoft Windows
  • Ladder Diagram, Instruction List или Sequential Function Chart
  • Промяна в работен режим
  • Мощни функции за мониторинг и тест
  • Offline симулация за всички видове контролери
  • Без нужда от хардуер