MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

GX Developer

Този софтуер за програмиране на последователност използва предимствата на, удобните за потребителите, аспекти на Windows.

Мощно средство за програмиране

GX Developer е съвместим с всички контролери MELSEC от компактните PLC от гамата MELSEC FX до модулните PLC, включващи MELSEC System Q. Този софтуер се отличава с опростен, интуитивен интерфейс и съкратено време за обучение.

GX Developer поддържа езиците за програмиране MELSEC instruction list (IL), MELSEC ladder diagram (LD) и MELSEC sequential function chart (SFC). Дава възможност за превключване между IL и LD по време на работа. Можете да програмирате ваши собствени функционални блокове (MELSEC QnA/QnAS/System Q series), софтуерът предлага и широка гама от възможности за конфигуриране на функционални блокове за MELSEC System Q. Конфигуриране е правилното определение, тъй като вече няма нужда да програмирате специални функционални модули, просто ги конфигурирате.

Пакетът включва мощни функции за редактиране и диагностика при конфигуриране на MELSEC мрежи и хардуер, и разширени функции за тест и мониторинг, които ви позволяват бърза и ефективна настройка и пуск на вашите приложения.

Също така можете да тествате много от ключовите функции на вашите приложения преди да бъдат пуснати в експлоатация с GX Simulator в режим offline симулация.

GX Simulator ви позволява също да симулирате реалистичен тест на всички ваши устройства и приложения.

  • Стандартен софтуер за програмиране на всички контролери MELSEC
  • Удобна работа с операционна система Microsoft Windows
  • Ladder Diagram, Instruction List или Sequential Function Chart
  • Промяна в работен режим
  • Мощни функции за мониторинг и тест
  • Offline симулация за всички видове контролери
  • Без нужда от хардуер