MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
GX IEC Developer отдавна се е доказал като популярна среда за програмиране на PLC, предназначена за потребителите, които желаят да преминат на програмиране по IEC61131-3.

Мощно средство за програмиране

GX IEC Developer е нещо повече от IEC 1131.3 софтуерен пакет за програмиране и документация. Той поддържа внедряването на вашата MELSEC PLC система от началния проект до ежедневната работа с богатство от функции, които ще ви помогнат да намалите разходите и увеличите продуктивността на системата.

Усъвършенстваната архитектура на програмата е придружена с гама от нови, удобни за работа функции, включващи структурирано програмиране и поддръжка на функционални библиотеки.

Архитектура на приложението отгоре надолу (top-down)

По време на фазата на планиране структуриращите инструменти на GX IEC Developer ви помагат ефективно да организирате вашия проект: Използване на интуитивни графични инструменти за идентифициране и визуализиране на заданията, функционални единици, зависимости, процедури и структура на приложението. С цел допълнително улесняване на вашата работа, пакетът позволява значително намаляване на честотата на грешките на следващи етапи на проекта.

Гъвкаво вграждане

Във фазата на инженеринг вие избирате езика за програмиране, който най-добре отговаря на нуждите на вашето приложение.

Програмиране на най-често използваните функции във функционални блокове и организиране в библиотеки. Това дава допълнителна сигурност на потребителя, знаейки, че използва изпитан, надежден код. Възможността за защита с парола ви дава възможност да защитите вашия опит.

Улеснена конфигурация на управляващите компоненти

Конфигурирането на компонентите на контролера се извършва бързо и ефективно в таблици с интерактивни диалози и графичен съпорт. Този мощен съпорт се важи за стандартните и специалните функционални модули, както и за CPU на контролера. По този начин вече не е необходимо да създавате програма на приложението, за да конфигурирате вашата система.

Настройка на хардуера и мрежови настройки

Мощните инструменти за тестване и отстраняване на грешки предлагат информация за текущото състояние на контролерите и мрежата, в която са свързани. Мрежовите функции като визуализация на статуса и грешките, дистанционни функции SET/RST за контролерите и периферията, Live List, Cycle Time, Connection State ви позволяват да локализирате и коригирате грешките бързо и да пуснете в експлоатация хардуера и мрежата за рекордно време.

Настройка на програмата на приложението

GX IEC Developer ви дава всичко, от което се нуждаете, за да инсталирате вашето приложение, да извършите настройките и пуска възможно най-бързо, като ви предлага функции за online програмиране, бърза и инвормативна визуализация на наблюдаваните параметри, възможност да променяте стойности с графичен редактор, ръчно и автоматично изпълнение на стъпков режим в IL, визуализиране на стойностите на управляваното устройство в EDM (Entry Data Monitor) и др.

Нормален режим

По време на нормалната ежедневна работа можете да използвате GX IEC Developer за визуализиране на важна информация относно състоянието, самостоятелно или с извикване през друга програма.

Инсталация и поддръжка

Архитектура отгоре надолу, структурирано програмиране, изчерпателна принтирана документация и потребителски дефинирана помощ за вашите функционални блокове ви дава възможност да намалите времето за обучение. Необходимата информация за инсталиране и поддръжка на системата може бързо и ефективно да се предостави на операторите, с минимални разходи за обучение.

Работни характеристики:

 • Развитие на архитектурата отгоре надолу
 • Пълен преглед на PLC проектите и ресурсите
 • Подходящ за големи и комплексни проекти
 • Един софтуер за проектиране на модулни и компактни PLC (гами Q/A и FX)
 • Гъвкаво развитие на програмата
 • Ненадминато документиране на програмата за по-лесно разбиране
 • Съвременна софтуерна технология за PC в съответствие с IEC 1131.3
 • Езици за програмиране FBD, AWL, KOP, AS и STC
 • Мощна offline симулация
 • Online модифициране на програмата
 • Функционални блокове (FB, FC)
 • Библиотеки Минимално време за прекъсване