MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Компактен модел от следващо поколение с разнообразие от вградени функции

Гамата MELSEC iQ-F е наследник на гамата MELSEC-F и осигурява усъвършенствана високоскоростна шина, по-голям обхват на вградените функции, разширена поддръжка на SSCNETIII/H и подобрена инженерингова среда. Програмата и параметрите се задават с инженерния софтуер GXWorks3. От автономно използване до приложения със системи свързани в мрежа, MELSEC iQ-F извежда вашия бизнес на следващо ниво в индустрията.

Модул на централния процесор

Главен модул със захранване, CPU и входно/изходни модули в едно. Всичко-в - едно главен модул със зхранване, CPU ии входно/изходни модули . Вградените характеристики включват високоскоростни броячи, изходи за позициониране, Ethernet и слот за SD карта.

Модул с входве и изходи

Входно/изходните модули се предлагат със и без вградено захранване и с различни конфигурации на входовете/изходите.

Модул за аналогово управление

Опционални аналогови входве и изходи, входове за температурни сензори и управление на температурата. Възможност за свързване с гамата интелигентни аналогови функционални модули FX3.

Модул за високоскоростно броене

Високоскоростни броячи. Може да бъде свързана и гамата високоскоростни броячи FX3.

Модул за управление на просто движение / позициониране

Самостоятелен Motion модул, поддържащ CC-Link IE TSN и SSCNETⅢ/H. Серията FX импулсни изходни модули също могат да бъдат свързани.

Мрежов / комуникационен модул

Комуникационни модули RS-232, RS-485, RS-422. Може да бъде свързан CC-Link мастер модул от гамата FX3.

Разширителен модул за безопасност

Разширителен модул за безопасност. Позволява лесно създаване на система за безопасност чрез свързване на разширителния модул към CPU модул FX5U/FX5UC.