MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Главен модул със захранване, CPU и входно/изходни модули в едно. Всичко-в - едно главен модул със зхранване, CPU ии входно/изходни модули . Вградените характеристики включват високоскоростни броячи, изходи за позициониране, Ethernet и слот за SD карта.