MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Аналогов входно/изходен модул

Tези модули използват аналогов метод за въвеждане / извеждане на данни. Този набор от аналогови модули обезпечава високоскоростно управление с висока прецизност с цел прецизно управление на процесите.
Високоскоростни аналогови входни модули.
Високоскоростни аналогови изходни модули.
Допълва по гъвкав начин различни настройки. Този модул за контрол на температурата осъществява оптималното й управление.
Към този главен модул могат да бъдат свързани до шест устройства IO-Link или стандартни входно / изходни устройства.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention