MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Към този главен модул могат да бъдат свързани до шест устройства IO-Link или стандартни входно / изходни устройства.