MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Мрежов модул за управление

Тези интерфейс модули осигуряват широкоспектърна група за обезпечаване на система за мрежово управление . За безпроблемна интеграция на всяко ниво на архитектурата на автоматизацията на завода е на разположение богата гама модули за мрежова свързваеемост.
Тази високоскоростна полева мрежа се простира от входове / изходи до, базирана на контролер, архитектура и предлага гъвкава концепция за окабеляване, подходяща за нуждите на всяка схема на устройствата.
Тази високоскоростна полева мрежа на е способна на управление и обработка на информация.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention