MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
С този модул лесно и точно броите високоскоростни импулси. Поддържат се разнообразни начини за измерване на импулси, включително управление на скоростта на машинната обработка.
Поддържа се разнообразие от импулсни измервания. Те включват измерване на дължина на детайл за различни пренасящи устройства и обработващи машини и управление на скоростта на прехвърляне и обработка.