MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Поддържа се разнообразие от импулсни измервания. Те включват измерване на дължина на детайл за различни пренасящи устройства и обработващи машини и управление на скоростта на прехвърляне и обработка.