MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Този модул дава възможност за обмен на информация с приемната система за управление. Този модул поддържа оптимизирано производство посредством събиране и управляване на разнообразна информация, свързана с производството.
Използвайте този сериен комуникационен модул за събиране, редактиране, мониторинг и контрол на данни на PLC, както и за събиране на данните от измервания и др.