MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Използвайте този сериен комуникационен модул за събиране, редактиране, мониторинг и контрол на данни на PLC, както и за събиране на данните от измервания и др.