MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Входно/изходен модул

Индивидуални модули за свързване на входни и изходни устройства. Гамата включва комплектовани модули, които поддържат широк спектър от приложения, употреба и начини на опроводяване.
Модули, които получават различни електрически сигнали за включване / изключване като входове от външни устройства и ги изпращат на централния процесор на системата.
Tези модули получават изход команди от централния процесор на системата и след товаактивират / деактивират съответното външно устройство, свързано директно с електрическия превключвател / изходния модул.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention