MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Tези модули получават изход команди от централния процесор на системата и след товаактивират / деактивират съответното външно устройство, свързано директно с електрическия превключвател / изходния модул.