MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Тези модули за позициониране са на разположение за удовлетворяване на широк спектър от приложения, като всички предоставят отлична съвместимост на системата за задвижване. Модулите са способни да поддържат линейна интерполация и единично позициониране, като просто се вписват данни за позиционирането в буферната памет с помощта на програмна последователност на PLC.
Този модул улеснява изпълнението на различни типове управление, включително управление на позиционирането, управление на скоростта, управление на въртящия момент, гърбично управление и управление на синхронизацията.
Тази група от модули по лесен начин осъществява високо-скоростно, високо-прецизно позициониране. Разнообразни възможности за управление на позиционирането, включително линейна интерполация с 2 до 4 оси , кръгова интерполация с 2-оси, превключване между скорост / позициониране, контрол на траекторията и унифицирано управление на скоростта