MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Тази група от модули по лесен начин осъществява високо-скоростно, високо-прецизно позициониране. Разнообразни възможности за управление на позиционирането, включително линейна интерполация с 2 до 4 оси , кръгова интерполация с 2-оси, превключване между скорост / позициониране, контрол на траекторията и унифицирано управление на скоростта