Захранващ блок

Модул за захранване на процесора, входни / изходни и специални функционални модули. На разположение са два вида модули за захранване (за променлив ток и за постоянен ток).
Вход 100-240 V AC; 5 V DC, 5 A изход Захранващ блок.
Вход 24 V DC; 5 V DC, 5 A изход Захранващ блок.
Услуги
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention
a lean strategy in human mistake prevention