MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Аналогов входно/изходен модул

Тези модули използват аналогов метод за въвеждане / извеждане на данни. Тази продуктова група от аналогови модули поддържа високоскоростно управление с висока прецизност, което дава възможност процесите да бъдат прецизно управлявани.
Високоскоростни преобразувателни аналогови входни модули
Високоскоростни преобразувателни аналогови изходни модули
Tези модули са способни на аналогови входни и изходни функции.
Аналогов входен модул с 8 канала и много удобни функции, висока прецизност и функционалност HART master
Аналогов входен модул с 6 канала и много удобни функции, висока прецизност и функционалност HART master
Повишена точност на измерването за свързване директно към външна клетка на натоварване.
Този модул улеснява изпълнението на различни типове управление, включително управление на позиционирането, управление на скоростта, управление на въртящия момент, гърбично управление и управление на синхронизация.
Високопрецизни температурни входни модули
Модули за управление на температурата с вградени контури на PID управление.
Модули с контур на управление, идеални за среди с управление на температурата и дебита, изискващи бърза реакция.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention