MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Базово устройство

Тези базови устройства предоставят монтажна платформа за захранващия блок, процесора и входно / изходните модули. Богатата гама от базови устройства, удовлетворяваща нуждите на всеки потребител, също така включва високоскоростни варианти за системи с няколко процесора.
Главно базово устройство за монтиране на модули от гамата Q.
Разширително базово устройство за монтиране на модули от гамата Q.
Кабел за свързване на главното базово устройство и разширителното базово устройство, когато се използва разширително базово устройство.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention