Удължителен кабел

Кабел за свързване на главното базово устройство и разширителното базово устройство, когато се използва разширително базово устройство.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention
a lean strategy in human mistake prevention