MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Мрежов модул за управление

Тези интерфейсни модули предлагат обширна група за обезпечаване на мрежи за управление на системи. За безпроблемната интеграция на всяко ниво на архитектурата за автоматизация на завода са на разположение богата гама модули за мрежова свързваемост.
Тази мрежа контролер-контролер дава възможност за високоскоростна комуникация и предаване на голям обем данни, с непрекъсната комуникация, непрекъсвана от слоеве.
Тази високоскоростна полева мрежа се простира от входове / изходи до, базирана на контролер, архитектура и предлага гъвкава концепция за окабеляване, подходяща за нуждите на всяка схема на устройствата.
Мрежа за управление за свързване на производствените устройства на високо ниво.
Тази високоскоростна полева мрежа дава възможност за управление и обработка на информация.
Този MODBUS модул се свързва със съвместими с MODBUS устройства, като температурни контролери и измервателни уреди.
Тези модули осигуряват свързваемост към полева шина (мрежа) Profibus.
Този модул осигурява интерфейс на контролера с мрежа DeviceNet.
Този интерфейсен модул може да бъде свързан към мрежа FL-net.
Този интерфейсен модул осигурява поддръжка за AS-i мрежи.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention