MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

CPU за управление на процеси

Този централен процесор дава възможност за детайлно инструментално управление и е съвместим с опростено управление както и със сложен контур за управление.

Управление на процесите, на което можете да се доверите

Платформа, върху която да градите

Силата на автоматизационната платформа System Q разкрива истински качествата си в традиционните специализирани отрасли. Уникалната гъвкавост на доказани общодостъпни елементи за управление, като входове/изходи (I/O) и устройства за комуникация, комбинирани със специализирани устройства като процесни CPU модули, гарантира висока функционалност, лесна експлоатация и целево управление – всичко в рамките на бюджета.

Среща на два свята

Нашите специализирани процесни CPU модули на System Q надграждат вече високата функционалност на разширените PLC процесори на Mitsubishi. Тази мощна комбинация от последователно управление и специализирани за процесите инструкции, предлага на потребителите едно хибридно решение за управление с най-доброто от двата свята.

Тя, от своя страна се допълва от редица специализирани канално-изолирани аналогови модули с висока резолюция. Тук, също, комбинацията от специализирани и стандартни модули осигурява базата за практически и гъвкави решения.

Високата наличност на системата може да се поддържа с помощта на различни средства, включително дублиращи процесни CPU, резервни мрежови мастери и резервиращи мрежови конфигурации, както и чрез откриване на прекъснат проводник и възможност за гореща “hot-swap” замяна, позволяваща на модулите за бъдат заменяни по време на работа.

Програмирането може да се осъществи посредством богат набор от инструменти, като софтуер, отговарящ на IEC1131.3 и процесно-специализираният PX Developer.

Процесни CPU модули

Процесните CPU модули на System Q внасят предимствата на стандартната технология на System Q в обработващата промишленост, намалявайки разходите по внедряването и дългосрочната експлоатация. Тези мощни процесори съчетават стандартното управление с програмируеми логически контролери (PLC) и 52 специализирани функции за управление на процесите, сред които управления на контури с две степени на свобода (DOF) и високоскоростно PID управление.

Дублиращи CPU модули

CPU модулите с двойно резервиране на Mitsubishi Electric добавят допълнителен слой на отказоустойчивост за управлението на цялата система. Резултатът е висока надеждност: При повреда на главния CPU модул, електрозахранването или базовото устройство, от същата точка на управление незабавно се задейства втора система (в рамките на 21ms).

Това има две основни предимства за потребителите: липса на оперативни щети в следствие на единична повреда в системата и "безшевно" протичащо производство.

Високонадеждни системи

Автоматизационната платформа System Q може да бъде прилагана също и към други области с изискване за висока надеждност, например: мрежови мастери в standby режим, дублиращи полеви шини (CC-Link) и резервиращи електрозахранващи модули за отдалечени входно/изходни станции.

Освен това, избраните аналогови устройства и устройства за управление на температурата разполагат с функция за откриване на прекъснат проводник, позволяваща им да определят разликата между конкретен сигнал и такъв, причинен от външна повреда на системата.

Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention