MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Информационен модул

Tези модули позволяват обмен на информация с хостващата система за управление. Продуктовата линия от комплектовани модули подобрява ефективността на производството посредством събиране и управление на различни части от свързаната с производството информация.
Осъществете връзката между данни от производствения цех и ценна информация в реално време.
Изпълнете необходимостта от проследяване и открийте мощен инструмент за отстраняване на грешки.
Този уеб-сървърен модул дава възможност за дистанционно наблюдение и работа на PLC чрез интернет или интранет.
Интерфейсните Ethernet модули се предлагат в комплектовани модели, които да задоволят нуждите на системата и устройствата на партньори.
Разнообразните модули за серийна комуникация поддръжат събиране, модифициране, наблюдение и управление на програмируеми логически контролери и данни на трети страни.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention