Входно/изходен модул

Индивидуална модули за свързване на входни и изходни устройства. Продуктовата линия включва подбрани модули, поддържащи широк спектър от приложения, употреба и методи на опроводяване.
Модули, които получават различни електрически сигнали за включване / изключване, като входове от външни устройства и ги изпращат на централния процесор на системата.
Tези модули получават изходни команди от централния процесор на системата и след това активират / деактивират съответното външно устройство, директно свързано към електрическия ключ / изходен модул.
Tези модули имат смесени входни и изходни функции.
Tези модули са способни да изпълняват задачи за прекъсване за високоскоростно реагиране.
Цифров входен модул за свързване на до 16 датчика NAMUR. По този начин, може да разпознава включено / изключено състояние, прекъснат проводник и късо съединение.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention
a lean strategy in human mistake prevention