MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Захранващ блок

Модул за захранване на процесора, входно / изходните и специалните функционални модули. На разположение са голямо разнообразие от модули за захранване, които се грижат за различните изисквания за входни / изходни напрежения, необходими при различните приложения.
На разположение са четири различни базови устройства, предлагащи различни входно / изходни напрежения и стойности на тока на изхода.
Тези устройства разполагат с допълнителен светодиод за индикация на оставащия полезен живот на модула за захранване, позволяващ ефективна превантивна поддръжка.
Нископрофилен Захранващ блок
Захранващ блок за система с резервиране.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention