MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Импулсен входно/изходен модул, броячен модул

Тези устройства с импулсен вход и високоскоростен брояч поддържат високоскоростно управление с висока прецизност. Широката продуктова група е съвместима дори с устройствата с най-висока резолюция.
Tези модули са в способни на високоскоростно броене на импулсните входове.
Този многофункционален модул отчита броя на входните импулси за определяне на информация като скорост, въртене и моментната стойност на дебита, както и количеството, дължина и кумулативен дебит.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention