MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Базовите модули се използват за инсталиране на различни модули като захранващ модул, централен процесорен модул и входно / изходен модул. Изборът от базови модули позволява да бъдат реализирани различни размери на системата.