Базов модул

Базовите модули се използват за инсталиране на различни модули като захранващ модул, централен процесорен модул и входно / изходен модул. Изборът от базови модули позволява да бъдат реализирани различни размери на системата.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention
a lean strategy in human mistake prevention