MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Разширителен базов модул за разширяване на главния базов модул с допълнителни входно / изходни слотове.