MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Този модулна група дава възможност за обмен на информация с няколко системи за управление. Изчерпателната продуктова група на модулите позволява повишаване на ефективността на производството чрез събиране и управление на разнообразна информация за производството.
Базирана на Ethernet отворена интегрирана мрежа, осигуряваща безпроблемна комуникация между IT системата и производството.
Проектиран с двойни вградени портове, които могат да се използват като унифициран Ethernet или CC-Link IE Field мрежов модул.
Високонадеждна мрежа за разпределено управление, предназначена за предаване на много големи данни (128K-думи) и висоскоростно предаване на данните с 1 Гбит / сек през оптичен кабел с топология с двоен контур .
Многофункционална гигабитова, базирана на Ethernet мрежа, позволяваща интегриране на контролер, управление на входове / изходи, безопасно управление, както и управление на движението с гъвкава топология на окабеляването, поддържаща конфигурации звезда, пръстен и линейна конфигурация.
Високоскоростна и надеждна мрежа за управление с детерминирани входове / изходи, което спомага за намаляване на окабеляването, като същевременно предлага съвместимост с много продукти от различни производители.
Позволява към всеки канал да бъдат свързани серийни устройства със скорост на предаване до 230.4 Кбит / сек.
AnyWireASLINK е мрежа на сензорно ниво, която изисквя по-малко инсталационно пространство може да се реализира в ограничено пространство и позволява по-малко окабеляване редуцира окабеляването благодарение на лесната топология на окабеляване.
PROFINET е комуникационен стандарт, базиран на Industrial Ethernet. Създаден е за събиране на данни и управление на устройствата в индустриални системи, като едно от предимствата му е предоставянето на данни при строги ограничения във времето.
PROFIBUS е стандарт за полева комуникация в автоматизацията, представен за пръв път преди няколко десетилетия.
CANopen е комуникационен протокол за интегрирани системи, използвани в автоматизацията. Той се използва в множество приложения като медицинско оборудване, електронни устройства в корабоплаването, железопътни приложения и сградна автоматизация.