MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Високоскоростна и надеждна мрежа за управление с детерминирани входове / изходи, което спомага за намаляване на окабеляването, като същевременно предлага съвместимост с много продукти от различни производители.