MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Позволява към всеки канал да бъдат свързани серийни устройства със скорост на предаване до 230.4 Кбит / сек.