MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Входно / изходен модул

Цифровите входно / изходни модули се използват за осигуряване на интерфейс между различните процеси на контролера. Компактните клемни съединения (до 64 точки) допринасят за по-компактен дизайн в рамките на таблото за управление, и освен това спомагат за намаляване на разходите за монтаж.
Използва се за интерфейс между цифрови сигнали и управляващия централен процесор.
Получава изходен сигнал от CPU модула и извежда сигнали към външни устройства.
Модули с комбинирани функции на входа и изхода
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention