MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Цифровите входно / изходни модули се използват за осигуряване на интерфейс между различните процеси на контролера. Компактните клемни съединения (до 64 точки) допринасят за по-компактен дизайн в рамките на таблото за управление, и освен това спомагат за намаляване на разходите за монтаж.
Използва се за интерфейс между цифрови сигнали и управляващия централен процесор.
Получава изходен сигнал от CPU модула и извежда сигнали към външни устройства.
Модули с комбинирани функции на входа и изхода