MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Използва се за интерфейс между цифрови сигнали и управляващия централен процесор.