MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Получава изходен сигнал от CPU модула и извежда сигнали към външни устройства.