MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Модул за движение, модул за позициониране, високоскоростен броячен модул

Голямо разнообразие от модули за оптимално отговаряне на изискванията при управление на движението. Специфичният набор от високопрецизни и интелигентни модули с бърза реакция на управление, са идеални за приложения, изискващи висока скорост и прецизност.
Улеснява изпълнeнието на различни функции за управление, включително контрол на позициониране, управление на скоростта, управление на въртящия момент, управление на камера и синхронно управление.
В зависимост от типа на серво усилвателя, може да се избира между версия с транзисторен или диференциален изход
Максимална честота от 200K-импулса / сек за постояннотоковия вход и 8M-импулса / сек за диференциалния вход.
Запитвания
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention