MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Голямо разнообразие от модули за оптимално отговаряне на изискванията при управление на движението. Специфичният набор от високопрецизни и интелигентни модули с бърза реакция на управление, са идеални за приложения, изискващи висока скорост и прецизност.
Улеснява изпълнeнието на различни функции за управление, включително контрол на позициониране, управление на скоростта, управление на въртящия момент, управление на камера и синхронно управление.
В зависимост от типа на серво усилвателя, може да се избира между версия с транзисторен или диференциален изход
Максимална честота от 200K-импулса / сек за постояннотоковия вход и 8M-импулса / сек за диференциалния вход.