MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Максимална честота от 200K-импулса / сек за постояннотоковия вход и 8M-импулса / сек за диференциалния вход.