Електрозахранващ блок

Този модул се използва за осигуряване на електрическо захранване на централния процесор, входно / изходните и други модули, инсталирани върху базовия модул.
Предлагат се два типа според различните входно / изходни напрежения и стойностите на тока на изхода
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention
a lean strategy in human mistake prevention