Електрозахранващ блок

Предлагат се два типа според различните входно / изходни напрежения и стойностите на тока на изхода
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention
a lean strategy in human mistake prevention